Skip to main content

Persondatapolitik – SILO Archive

15.01.2021

1.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er: 

SILO Archive
Adresse: Duevej 22, 2.tv 2000 Frederiksberg
CVR-nr.: 41899735
E-mail: jt@silo-archive.com

2.

Typer af personoplysninger, formål, retsgrundlag

Når du opretter en skuespillerprofil med henblik på casting og er over 15 år

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, når du udfylder vores standardblanket: 

A.     Navn.

B.     Efternavn.

C.    Mail.

D.    Telefonnummer.

E.     Alder.

F.     Fødselsdato.

G.    Køn.

H.    Adresse.

I.       Oplysninger om dine sociale medier (Facebook, Instagram, m.v.). 

J.      Oplysninger om dit udseende (højde, øjenfarve, naturlig hårfarve etc.). 

K.     Oplysninger om, hvorvidt du har skuespillererfaring. 

L.     En beskrivelse af, hvad der gør dig glad

Behandlingen af ovenstående personoplysninger sker med henblik på, at du kan blive castet som skuespiller til både film, Tv-serier og/eller reklamer. SILO vurderer således din profil med det formål at kunne matche dig med relevante produktionsselskaber, instruktører og/eller reklamebureauer. Ved at udfylde og indsende blanketten, indgår du dermed en aftale med SILO om, at vi uden beregning, kan hjælpe dig med at blive castet til roller i film, tv-serier og/eller reklamer. Vores grundlag for at behandle ovenstående almindelige personoplysninger er således databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. 

Vi indhenter dog dit forudgående samtykke til, at vi må opbevare dine personoplysninger i vores interne arkiv i op til 2 år fra tidspunktet, hvor vi modtog den udfyldte blanket jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Derudover indhenter vi dit forudgående samtykke til, at vi generelt må videregive ovenstående personoplysninger til produktionsselskaber, instruktører og/eller reklamebureauer jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.   

I tilfælde af, at du får tilbudt en skuespillerkontrakt, har du mulighed for at indsende din kontrakt til os med henblik på, at vi kan se den igennem på dine vegne. I så fald behandler vi dine personoplysninger, der er indeholdt i kontrakten, som følge af vores legitime interesse i at kunne give dig rådgivning omkring kontrakten jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. 

Når du opretter en skuespillerprofil med henblik på casting og er under 15 år

Hvis du er under 15 år, har du stadig mulighed for at oprette en skuespillerprofil med henblik på at blive castet af produktionsselskaber, instruktører og/eller reklamebureauer. Det er dog en betingelse, at du indhenter dine forældres eller din værges forudgående samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra. Vi kan vælge at indhente dokumentation for dette samtykke, ved at du sender os en e-mail fra dine forældre eller din værge. SILO behandler dermed også oplysninger om dine forældre eller værge i form af denne e-mail samt det indhentede samtykke.        

3.

Sletning

Dine personoplysninger bliver som udgangspunkt opbevaret i 2 år fra tidspunktet, hvor vi har modtaget din profil. Efter 2 år kan vi dog indhente dit fornyede samtykke til, at vi fortsat må opbevare dine personoplysninger i vores arkiv med henblik på at opfylde ovenstående formål. Du har dog til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til fortsat at ligge i vores database. I så fald sletter vi dine personoplysninger umiddelbart efter, at du tilbagekalder dit samtykke.   

I tilfælde af, at du sender os din kontrakt med et produktionsselskab, en instruktører og/eller et reklamebureau til ovenstående formål, sletter vi umiddelbart efter rådgivningen denne kontrakt.

4.

Overladelse til databehandlere og videregivelse til andre dataansvarlige

For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med SILO leverer relevante ydelser. Det kan fx være it-leverandører, mailudbydere og andre personer, der hjælper med at gennemgå din profil eller som assisterer med at vedligeholde databasen over vores skuespillere. Sådanne leverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

Dine personoplysninger videregives udelukkende til produktionsselskaber, instruktører og/eller reklamebureauer på baggrund af dit forudgående samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. SILO er ikke ansvarlig for produktionsselskabernes, instruktørernes og/eller reklamebureauernes behandling af dine personoplysninger og disse har en selvstændig pligt til at oplyse dig om deres behandling af dine personoplysninger. Videregivelsen kan ske ved, at SILO overfører dine personoplysninger direkte til produktionsselskaber, instruktører og/eller reklamebureauer via e-mail eller ved at produktionsselskaber, instruktører og/eller reklamebureauer får et midlertidigt login til vores interne database, hvor dine personoplysninger opbevares.

Dine personoplysninger overføres ikke til databehandlere eller dataansvarlige, der er etableret i lande uden for EU/EØS.

5.

Cookies

Vi anvender alene nødvendige cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik, som du kan læse på følgende link

6.

Sikkerhed

Vi beskytter fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af dine personoplysninger. Dine personoplysninger bliver opbevaret i et lukket og sikkert system, der alene tilgås af få, udvalgte personer. SILO deler på intet tidspunkt dine personoplysninger offentlige steder, uden dit forudgående samtykke.  

Vi har derudover interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. 

7.

Dine rettigheder

  • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger vi behandler om dig.
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger.
  • Du har ret til berigtigelse og sletning af dine personoplysninger, dog med visse lovbestemte undtagelser, herunder bogføringsloven.
  • Du har ret til at anmode os om begrænsning af dine personoplysninger.
  • Under visse omstændigheder kan du også anmode om at modtage en kopi af dine personoplysninger samt om transmission af de personoplysninger, du har afgivet til os, til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).
  • Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. 

8.

Spørgsmål og klage

Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller hvis du ønsker at klage over den måde vi behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os:          

SILO Archive
Adresse: Duevej 22, 2.tv 2000 Frederiksberg
CVR-nr.: 41899735
E-mail: tolstrup.jette@gmail.com

Hvis din klage ikke bliver løst af os, og du vil gå videre med sagen, kan du klage til Datatilsynet: 

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

9.

Ændringer af persondatapolitikken

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne persondatapolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i persondatapolitikken blive ændret. Den, til enhver tid, gældende persondatapolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom via e-mail eller som besked via appen.